Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
en

Apie VSF programą

2021–2027 metų laikotarpio Vidaus saugumo fondo (VSF) tikslas – padėti užtikrinti aukštą saugumo lygį ES (vykdyti nusikalstamumo ir kibernetinių nusikaltimų prevenciją, padėti  nusikaltimų aukoms ir jas apsaugoti, pasirengti su saugumu susijusiems incidentams, rizikai ir krizėms).   

Konkretūs tikslai: 

  • Gerinti teisėsaugos institucijų keitimosi informacija galimybes: informacinių sistemų diegimas, tobulinimas ir sąveikos plėtojimas;
  • Stiprinti tarpvalstybinių bendrų operacijų pajėgumus: informacinių sistemų priežiūra ir plėtra, tarptautinis bendradarbiavimas, techninės ir programinės įrangos įsigijimas; 
  • Stiprinti kovos su nusikalstamumu ir terorizmu bei jų prevencijos pajėgumus: informacinių sistemų diegimas, tobulinimas ir sąveikos plėtojimas, vidaus saugumo srityje dirbančių pareigūnų gebėjimų stiprinimas, techninės ir programinės įrangos įsigijimas.

Finansavimo lėšos (įskaitant techninę paramą): 

ES lėšos  Bendrojo finansavimo lėšos  Iš viso
29 951 127, 36  9 343 660, 31  39 294 787,67

Galimi projektų vykdytojai: PD, IRD, FNTT, VSD, STT, MD. 

Atrankos būdas: valstybinio planavimo būdas.