Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
en

LR teisės aktai

LR Vyriausybės nutarimas Funkcijų paskirstymas tarp institucijų Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, bei Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programų valdymo taisyklės Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, bei Vidaus saugumo fondo projektų valdymo ir finansavimo taisyklės Projektų išlaidų atitikties Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, bei Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m reikalavimams taisyklės Techninės paramos valdymo taisyklės Papildomų veiklos sąnaudų finansavimas SVVP programos veiksmų įgyvendinimo planas SVVP programos finansuotinų projektų sąrašas VSF programos veiksmų įgyvendinimo planas VSF programos finansuotinų projektų sąrašas Negautų tranzito vizų mokesčių deklaravimas Vidaus saugumo fondo veiklos peržiūros plano rengimo metodika Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Interguoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 metų programos veiklos peržiūros plano rengimo metodika Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 metų programos veiklos peržiūros planas Vidaus saugumo fondo 2021–2027 metų programos veiklos peržiūros planas SVVP projekto sutarties pavyzdinė forma VSF projekto sutarties pavyzdinė forma Techninės paramos lėšos