Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
en

Naujienos

Naujienos
2022-11-08

Didėja ES investicijos vidaus saugumo srities projektams Lietuvoje

Lapkričio 7 d. Europos Komisija patvirtino Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programą. Jai įgyvendinti Lietuvoje skirta beveik 30 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) lėšų.

„Vidaus saugumui stiprinti skirtų projektų finansavimas ypač aktualus Lietuvai šiuo laikotarpiu. Džiaugiamės, kad šiai sričiai skirtos investicijos didėja. Tai leis dar labiau sustiprinti vidaus reikalų srities tarnybas, kovą su organizuotu nusikalstamumu, prekyba narkotikais, kibernetiniais ir kitais nusikaltimais“, – teigia ministrė A. Bilotaitė.

Lyginant su 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, Lietuvai 2021–2027 m. skirtos didesnės investicijos vidaus saugumo sričiai finansuoti. Šiuo metu baigiamos įgyvendinti Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos policijos bendradarbiavimo, nusikaltimų prevencijos, kovos su jais ir krizių valdymo priemonei buvo skirta 18,3 mln. eurų ES lėšų.

Naujojo 2021–2027 m. finansavimo laikotarpio Vidaus saugumo fondo programos lėšos bus skirtos investicijoms į geresnį teisėsaugos institucijų keitimąsi informacija, aktyvesnį operatyvinį bendradarbiavimą bei gebėjimų kovoti su nusikalstamumu stiprinimą. Planuojama finansuoti šiems tikslams pasiekti reikalingų IT sistemų diegimą, tobulinimą ir sąveikos plėtojimą bei techninės ir programinės įrangos įsigijimą.

Taip pat bus finansuojami projektai, kuriais siekiama stiprinti vidaus saugumo srityje dirbančių pareigūnų žinias ir įgūdžius, dalyvaujant mokymuose, stažuotėse ir vykdant bendras operacijas su kitų ES narių institucijomis.

Planuojama, kad Vidaus saugumo fondo programos lėšomis taip pat bus finansuojami tarptautiniai bendradarbiavimo vidaus saugumo srities projektai, kuriuose dalyvaus ir Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijos.