Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
en

Naujienos

Naujienos
2023-10-09

Lietuvoje lankėsi EK Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato atstovai

Š. m. spalio 2-6 d. Lietuvoje lankėsi Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato atstovai. Šį vizitą organizavo Vidaus reikalų ministerija, bendradarbiaudama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Vizito pagrindinis tikslas – aptarti 2021-2027 m. finansinės perspektyvos Vidaus saugumo fondo programos, Sienų valdymo ir visų politikos finansinės paramos priemonės programos ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos įgyvendinimo pažangą. EK atstovai turėjo galimybę sudalyvauti Valstybės sienos apsaugos tarnybos sėkmingai įgyvendinto projekto, skirto naujų sienos stebėjimo sistemų įdiegimui, uždarymo renginyje. Taip pat buvo pristatyta ir pademonstruota Supaprastintos tranzito schemos (STS) veikimo principai bei kylančių rizikų valdymo priemonės.

EK atstovų misijos metu vyko Sienų valdymo ir visų politikos finansinės paramos priemonės ir Vidaus saugumo fondo programų stebėsenos komiteto posėdis, kurio metu Vidaus reikalų ministerija, programų vadovaujančioji institucija, kartu su Centrine projektų valdymo agentūra, programų tarpine institucija, pristatė programų įgyvendinimo pažangą, kylančias rizikas ir jų mažinimo priemones.

Giulia Camozzini, EK atstovėpasidžiaugė sklandžiu ES finansuotų programų įgyvendinimu, ypatingai sienų valdymo srityje. Tuo pačiu atkreipė dėmesį stipriau taikyti partnerystės principą (platesnis socialinių partnerių, pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų, mokslo įstaigų įtraukimas) įgyvendinant tiek Vidaus saugumo fondo, tiek Sienų valdymo ir visų politikos finansinės paramos priemonės programas.

Pasak vidaus reikalų viceministro Arnoldo Abramavičiaus ir minėtų programų Stebėsenos komiteto pirmininko, dabartinė ES lėšų investavimo ir deklaravimo EK sėkminga sparta įgyvendinant Sienų valdymo ir visų politikos finansinės paramos priemonės programą yra sąlygota Valstybės sienos apsaugos tarnybos pastangomis per trumpą laiką įgyvendinti valstybei svarbius didžiulės apimties projektus – sienos stebėjimo sistemų diegimą ties ES išorės siena su Baltarusija bei Patrulio tako įrengimą. Tačiau tuo pačiu  būtina spartinti kitos Vidaus reikalų ministerijos administruojamos policijos bendradarbiavimui skirtos Vidaus saugumo fondo programos įgyvendinimą.

EK Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato atstovų misija Lietuvoje baigėsi šiandien 2021-2027 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos stebėsenos komiteto posėdžiu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.