Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
en

Projektų išlaidų atitikties Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, bei Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m reikalavimams taisyklės